Prawo odstąpienia od umowy

 

 1.     Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 , poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny.
 2.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak w następujących wypadkach:
  a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  b) towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tj. w szczególności jeżeli zamówienie danego towaru związane jest z podjęciem przez Sprzedawcę dodatkowych czynności handlowych nie występujących w normalnej sprzedaży („towar na specjalne zamówienie”).
  c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 3.     Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie odstąpienia od umowy.
 4.     Konsument odstępujący od umowy powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.
 5.     Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę pomniejszoną o koszty transportu w terminie 14 dni od momentu przyjęcia towaru, pod warunkiem że towar będzie znajdował się w stanie niezmienionym.
 6.     Koszt wysyłki pokrywa Kupujący, na nim także leży odpowiedzialność zabezpieczenia towaru do transportu.
 7.     Wzór formularza odstąpienia od umowy POBIERZ FORMULARZ

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na poniższy adres:

VB Traffic Sp. z o.o.

Tuszów Narodowy 397

39-332 Tuszów Narodowy

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub zrestartuj hasło